Bestaande archiefschema's

ZELF UW ARCHIEF WAT ORGANISEREN?

 

Zou u zelf eerst wat orde willen brengen in het archief dat u beheert vooraleer u het aan het SADA wenst over te dragen, maar weet u niet onmiddellijk op welke manier dit te ordenen?

 

Archivarissen gebruiken voor de ordening van archieven, zogenaamde archiefschema’s of ordeningsplannen. Deze archiefschema’s geven de verschillende functies ( en dus de taken) weer die door de “archiefvormer” werden uitgeoefend. De archiefvormer is de persoon, instelling of vereniging die het archief uit oogpunt van zijn werking heeft gecreëerd.

 

Het is de bedoeling om de verschillende documenten onder die geïdentificeerde functies te rangschikken. Deze functies zijn verschillend van activiteit tot activiteit. Het archiefschema geldig voor een stadsarchief is verschillend van dat voor een OCMW-archief. Ook verenigingen kunnen over een eigen archiefschema beschikken of het schema van een gelijkaardige vereniging lichtjes aanpassen voor hun eigen werking.

 

Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van archiefschema’s die voor specifieke doelgroepen werd ontwikkeld. We verwijzen met deze links naar bepaalde websites. De archiefschema’s worden dikwijls vergezeld van een handleiding die de interpretatie van bepaalde zaken dient te vergemakkelijken:

 

Voor het archief van een stad, kan men het archiefschema gebruiken dat in de selectielijsten voor gemeenten staat vermeld:

http://www.vvbad.be/bericht/selectielijst-gemeenten

 

Voor het archief van een OCMW, verwijzen wij ook naar de selectielijsten voor deze instelling:

http://www.vvbad.be/bericht/selectielijst-ocmws

 

Voor het archief van een theatergezelschap:

http://109.135.3.34/amvb312/docs/ORDENINGSPLAN_Theatervereniging.pdf

 

Voor een sportvereniging:

http://109.135.3.34/amvb312/docs/ORDENINGSPLAN_Sportvereniging.pdf

 

Voor een belangenvereniging:

http://109.135.3.34/amvb312/docs/ORDENINGSPLAN_Belangenvereniging.pdf