Onze taken

WAT DOET SADA?

SADA is geïnteresseerd in het archief dat zich in de statische fase bevindt. Archief in de statische fase is niet meer noodzakelijk voor de uitoefening van de verschillende functies van een stadsadministratie, maar kan ondertussen wel erfgoedwaarde hebben.

 

Omwille van het feit dat er geen volwaardig stadsarchief beschikbaar is in Aarschot, liggen oude documenten dan ook verspreid over verschillende bewaarplaatsen. Zo kent men:

 

- Het archief van "Huize Verdonck".

- Het archief van "de vierde verdieping (in het stadhuis)".

- Het archief van "de kelders van het stadhuis".

- Het archief van het OCMW, "dat gelegen is boven de begijnhofhuisjes", enz...

- Het digitaal archief dat alsmaar aangroeit.

 

De raadpleging van deze documenten is dan ook, helaas, niet vanzelfsprekend. Op deze plaatsen ligt trouwens zowel semi-dynamisch (soms nog nodig) als statisch archief. SADA wil meehelpen aan het bepalen van een scheidingslijn tussen dit semi-dynamisch en statisch archief. Het statisch archief kan dan bewerkt en ontsloten worden via inventarisatie. Hierdoor kunnen onderzoekers, die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van hun stad, deze documenten op een eenvoudige manier identificeren en raadplegen.

 

Buiten de eerder vermelde bewaarplaatsen, waar zich het bestuurlijk archief van de stad bevindt, heeft men ook nog andere plaatsen waar zich privaat-rechterlijk archief bevindt:

 

- Het archief van de Collegiale Onze Lieve Vrouwkerk.

- Het archief in de bibliotheek van de plaatselijke geschiedenis.

- Het archief van het museum.

- Het archief in de scholen.

- Het archief van de vele verenigingen van Aarschot....

 

Omwille van deze verspreide bewaarplaatsen is het aan de geïnteresseerde onderzoeker niet duidelijk wáár hij zich moet begeven om wát terug te vinden. Het is aan een bewoner van Aarschot evenmin duidelijk waar hij zich moet begeven met het archief van zijn vereniging of bedrijf, om dit aan de stad Aarschot aan te bieden en te schenken.

 

Het SADA stelt zich daarom als doelstelling:

 

- Om als centrale vergaarplaats te fungeren voor het ontvangen van archiefmateriaal (dit is "papieren documenten, foto's, audio-visueel materiaal,..."). Dus geen artefacten of voorwerpen want die horen in een museum.

- Om al het statisch archief, dat haar toevertrouwd werd, te ontsluiten. Dit houdt in dat het ontvangen archief beschreven wordt. Deze inventarissen zullen op termijn via het internet beschikbaar worden gesteld aan de geïnteresseerde Aarschottenaar en andere onderzoekers. De ontsluiting gebeurt volgens de gemaakte afspraken met de schenker.

- Om het statisch archief dat zich op andere bewaarplaatsen in Aarschot bevindt, te ontsluiten door het publiceren van inventarissen.