Huizenonderzoek

HUIZENGESCHIEDENIS

 

Over het algemeen wordt in de geschiedenisboeken aardig wat aandacht besteed aan de bekende historische gebouwen die je zeer frequent in onze contreien terugvindt. Over de burchten en de kastelen die eigendom waren van de adel is veel informatie beschikbaar. De geschiedenis van onze kerken is van naaldje tot draadje beschreven.

 

Dat is helaas zelden of nooit het geval met de huizen van de burgerij, de woningen van de ‘gewone’ mensen, die het leven net zo divers en interessant maken. Wanneer werden die huizen gebouwd? Door wie? Wie heeft er gewoond? Welke handelszaken waren er achtereenvolgens gevestigd? Allemaal vragen waarop slechts een handvol mensen per woning het antwoord kennen. Al die informatie dreigt echter de tand des tijds niet te doorstaan als niemand ze centraliseert en publiceert …

 

Patrick Verduyckt, één van onze archiefbeschrijvers, is in de schoot van het Stedelijk Archief en Documentatiecentrum een digitaal project gestart waarmee hij een poging wil doen om deze leemte op te vullen. Alvast wat de stad Aarschot en haar deelgemeenten betreft: www.aarschot.info

 

U wordt als lezer dan ook ten zeerste aangemoedigd om mee te werken aan dit project, dat ten dienste staat van iedereen. Indien u mocht beschikken over informatie die nuttig en interessant zou kunnen zijn om aan deze website toe te voegen zouden wij u zeer dankbaar zijn indien u met ons contact op nam!

 

Je kan het laatste nieuws over de huizengeschiedenis ook volgen via deze groep op Facebook!